Algemene voorwaarden

[wpseo_breadcrumb]

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden LandJeTekst

Download hier de voorwaarden in pdf vorm

LandJeTekst staat voor duidelijkheid en eerlijkheid. Haar voorwaarden zijn dan ook helder en op één
A4 te benoemen.

LandJeTekst gaat uit van de goedheid van de mens en van afspraak is afspraak. Dit geldt voor
beide partijen die de overeenkomst aangaan.

 1. Na de eerste briefing maken we samen afspraken over het proces. Gemaakte afspraken leg ik
  vast in een overeenkomst die ik per mail naar je toestuur.
 2. Wanneer je het niet eens bent met deze overeenkomst reageer je binnen drie werkdagen zodat
  ik de overeenkomst kan aanpassen. Bij geen reactie is de overeenkomst door jou akkoord
  bevonden en kan ik voor je aan de slag. Voor beide partijen is het duidelijker wanneer je altijd
  een bevestigingsmail stuurt. Daarmee kan ik ook eerder werken aan je teksten.
 3. Alle prijzen zijn exclusief btw.
 4. Het opvragen van een offerte is vrijblijvend. Het aanbod in de offerte is 20 dagen geldig.
 5. Proefteksten zijn niet vrij te gebruiken. Daar kan wel een overeenkomst voor worden
  afgesloten. Zie 1 en 2.
 6. De betalingstermijn staat op 14 dagen na factuurdatum. Lukt dit niet dan maken we hier vooraf
  afspraken over. Zie 1 en 2 en 3.
 7. Teksten schrijven is een creatief proces. Gedurende dit proces kunnen afspraken wijzigen.
  Zolang eventuele nieuwe afspraken niet zijn bevestigd in een nieuwe overeenkomst blijft de
  eerste overeenkomst gelden.
 8. De inhoud van de teksten vallen onder jouw verantwoordelijkheid. Ik heb immers jouw verhaal
  vertaald. Kijk daarom ook inhoudelijk goed naar de teksten wanneer ik deze aanlever.
 9. Jij bent verantwoordelijk voor alle inhoud van je website, ook over de rechten van
  beeldmateriaal. Controleer goed of je afbeeldingen vrij mag gebruiken.
 10. LandJeTekst zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
  Op LandJeTekst rust geen resultaatsverplichting. Dat wil zeggen dat je onder andere betaling
  verschuldigd bent, ook als de afgeleverde tekst niet zorgt voor meer opdrachtgevers.
 11. De adviezen die ik jou geef, zijn en blijven adviezen. Jij bent zelf eindverantwoordelijk.
 12. LandJeTekst levert datgene dat samen is afgesproken binnen de afgesproken tijd.
 13. Wanneer jij je opdracht intrekt stop ik met werken. Jij moet nog wel betalen.
 14. Ook als je niet tevreden bent moet je betalen. Het werk is immers al gedaan. Uiteraard wil
  LandJeTekst dit voorkomen of oplossen.
 15. LandJeTekst is niet verantwoordelijk voor de tijd die jij nodig hebt om je boodschap te vertellen.Er kan geen aanspraak gemaakt worden voor de extra tijd die LandJeTekst van jou vraagt om vragen te beantwoorden. Goede webteksten schrijven is immers een samenspel.